dinsdag 20 november 2007

Europese beweging voor groene reisroutes

EGWA, goed op pad
In 1997 speelde het idee voor een Europees netwerk rond groene reisroutes al in de geest van Belgische, Franse en Spaanse verenigingen. Tien jaar later toont de European Greenways Association (EGWA) de weg naar de zachte mobiliteit.

De European Greenways Association (EGWA), die gevestigd is in België, stelt zich vooral voor als een uitwisselingsplaats voor ervaringen en weetjes over netwerken van groene reisroutes. Vooraleer van start te gaan keurden de EGWA-leden een gezamenlijke definitie van een groen reispad goed. Aldus is een groen pad « een verkeersweg die voorbehouden is aan voetgangers, fietsers, ruiters, personen met een verminderde mobiliteit, of meer algemeen, niet-gemotoriseerd verkeer. » (zie de Verklaring van Lille).
De paden worden gekenmerkt door
-een gemakkelijke toegang,
-veiligheid voor de gebruikers,
-doorlopende trajecten met alternatieve oplossingen bij een obstakel,
-en natuurlijk, respect voor het leefmilieu langs de paden.
Het zijn allemaal kenmerken die bevorderlijk zijn voor milieuvriendelijke verplaatsingen, leuke ontmoetingen en de ontwikkeling van alternatieve economische projecten.
Kortom, een snelweg naar duurzame ontwikkeling.

Maar, laten we eerlijk zijn, vanuit België loopt de persoon die zijn fiets bestijgt met de hoop enkel op groene paden te kunnen rijden, het gevaar het land nooit te zullen verlaten. Maar het doel van EGWA bestaat er nu juist in om de verschillende bestaande routes met elkaar te verbinden. « We werken al lang aan dergelijke verbindingen », benadrukt Christophe Marmann, activiteitsverantwoordelijke van EGWA. « Zo was er onlangs een vergadering in Rijsel waarbij het vooral de bedoeling was om te pleiten voor verbindingen tussen Belgische en Franse fietsnetwerken. Wij trekken de aandacht op bepaalde belangrijke punten en op de investeringen die nodig zijn om de bestaande netwerken met elkaar te verbinden. »

En veel Europeanen staan duidelijk te springen om Europa per fiets te doorkruisen. Want hoewel de EGWA-website bedoeld is voor professionelen en leden van de vereniging, komen er toch tussen 6 en 7000 bezoekers per maand ! Om in te spelen op deze geestdrift zal de EGWA binnenkort ook een « groene reispaden »-site openen voor het grote publiek. « Het is de bedoeling een inventaris te maken van alle groene reisroutes in Europa », verduidelijkt Christophe Marmann. « Zo kunnen mensen hun reizen beter voorbereiden, met globale trajectmogelijkheden in het lang en het breed. » Oost-Europa wordt niet vergeten, want de site zal zich toespitsen op het Europa van de 25 (Roemenië en Bulgarije volgen nog). De vier hoeken van Europa via allerlei paden ? Het plaatje is bijna volledig rond…

Olivier Bailly

Meer info :
Website AEVV
Actieplan van de FOD voor de uitvoering van het 2e federaal Plan voor duurzame ontwikkeling (2004-2008)
Vertel het aan een vriend

Geen opmerkingen: